Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Natuurgolfbaan voor Terschelling?

woensdag 1 november 2017

Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) en Staatsbosbeheer presenteren gezamenlijk een nieuw gebiedsplan voor een bosgebied nabij West-Terschelling; de 'Hoge Duinen'. Het plan moet bijdragen aan de recreatie en natuur in het gebied. Naast wandelen, fietsen en paardrijden krijgt golf ook een plek. Het initiatief komt van de SNGT die in 2012 bij Staatsbeheer een verzoek indiende om mee te denken over een natuurlijke golfbaan op het eiland. NLadviseurs heeft het inrichtingsplan voor 'Hoge Duinen' geschreven met behulp van golfbaanarchitect Michiel van der Vaart.

'Hoge Duinen'
Het bosgebied ten oosten van West-Terschelling verandert door het nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duinheide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, waardoor het gebied de naam 'Hoge Duinen' heeft gekregen. In totaal gaat het om een gebied van 42 hectare dat in de toekomst een vloeiende overgang vormt tussen de aangrenzende duinen en het huidige bos.

Vier recreatievormen
In de nieuwe situatie krijgt niet alleen de golfer een mooi plekje. Er blijft ook volop ruimte voor de wandelaar, de fietser en de ruiter. Het gebied blijft openbaar toegankelijk, dit was een belangrijke voorwaarde voor Staatsbosbeheer.

Natuurgolfbaan
Een van de uitdagingen waar NLadviseurs voor kwam te staan bij het vormgeven van het inrichtingsplan, is de ontwikkeling van schraalgraslanden op de plek van het dennenbos. Staatsbosbeheer vindt een reguliere golfbaan onwenselijk voor het gebied. Daarom is gekozen voor droogte minnende grassoorten die van nature voorkomen op Terschelling, zoals fijn schapengras. Op de natuurgolfbaan zal dan ook geen volle groene dichte grasmat komen, maar een fairway met een wat minder gesloten speeloppervlak. Ook is besloten de golfelementen beperkt te houden tot de afslagpunten en de holes. Om deze ontwikkeling een kans te geven zal pas na 3 tot 6 jaar gegolfd kunnen worden in het gebied. Vanaf jaar 2 kan al wel gegolfd worden op een korte PAR 3 baan. Deze komt grotendeels te liggen op een oud sportveld. Bemesting en bewatering is niet toegestaan, behalve in beperkte en gecontroleerde mate rond de afslagpunten en holes. In totaal zijn dit 36 kleine plekken die samen 1,8 hectare van het gebied in beslag nemen. In de 'Hoge Duinen' kan de golfer straks een 9 holes baan bespelen.

Ecologische winst
Het behalen van ecologische winst ten opzichte van de huidige situatie is ook één van de voorwaarden die vooraf door Staatsbosbeheer zijn opgesteld. Door het omvormen van een deel van het soortenarme dennenbos naar grijs duin en loofbos wordt hieraan voldaan. Grijs duin heeft een hogere biodiversiteitswaarde. Daarbij zal rest van het gebied uitsluitend worden ingericht met plantengroei en soorten die thuishoren in het Terschellingerduingebied.

Landschapsinrichting
NLadviseurs heeft samen met golfbaanarchitect Michiel van der Vaart gezocht naar de juiste locaties en omstandigheden binnen de 'Hoge Duinen' voor de verschillende terreinonderdelen. Van der Vaart heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke glooiingen van het landschap bij het ontwerpen van de golfbaan. NLadviseurs heeft geanalyseerd welke omstandigheden nodig zijn voor de ontwikkeling van verschillende terreintypen. Door middel van gericht duinbeheer zal het grijs duin in de toekomst een groter oppervlakte gaan beslaan.

Maatschappelijk draagvlak
De financiering, het onderhoud en beheer van de baan zijn nog niet rond. Daarnaast moet nu gaan blijken of er maatschappelijk draagvlak bestaat voor de golfbaan. Eerdere plannen van SNGT om een golfbaan te realiseren op het eiland zijn hard neergehaald. Het belooft dus een spannende tijd te worden. SNGT en Staatsbosbeheer willen open kaart spelen en bieden excursies aan om alle vragen te beantwoorden en om zo twijfels bij de eilandbewoners weg te nemen. Over enkele weken gaat de vergunningsprocedure in en daarna zal pas duidelijk zijn of Terschelling écht een natuurgolfbaan rijker zal worden.

Excursies en informatie
De voorlichtingsexcursies van SNGT en Staatsbosbeheer worden vandaag op 1 november en op zaterdag 11 november gehouden. De uitgebreide plannen en de plankaart zijn ook te vinden op www.hogeduinenterschelling.nl en www.natuurgolfbaanterschelling.nl.


door Willemijn van Iersel

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM