Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Golf en natuur hand in hand bij Noord Nederlandse Golf & Country Club

woensdag 15 november 2017

Zonnedauw
De Noord Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC) ligt op de flanken van het beekdal de "Drentsche Aa". Een beekdal waar de laatste jaren veel is geïnvesteerd in waterberging en natuurherstel. En met succes, zo is de otter weer teruggekeerd en vliegen de zeearenden met een spanwijdte van ruim twee meter over de golfbaan. Aangezien een aantal planten en dieren op het golfterrein beschermd zijn, heeft Buiting Advies een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Rijke flora & fauna
Het terrein van de NNG&CC is gelegen op Landgoed "De Poll" en kent enkele bijzondere wateren die als dode beekarmen fungeren binnen het Drentsche Aa-gebied. Deze wateren bieden een geschikte groeiplaats aan de zeldzame planten als de grote boterbloem. Ook staan op de baan veel oude bomen met holten die geschikt zijn voor vleermuizen om de dag door te brengen. De heideveldjes met jeneverbessen bieden weer leefgebied voor allerlei andere planten en dieren. Zo groeit op de oevers van een ven op de NNG&CC de kleine zonnedauw, een zeldzame vleesetende plant. Kortom: de afwisseling en rijke historie van de golfbaan zorgen samen met de unieke ligging naast de Drentsche Aa voor een bijzondere flora en fauna op het golfterrein.

Ecologisch werkprotocol
In het opgestelde ecologisch werkprotocol van Buiting Advies staat uitgelegd hoe tijdens het beheer rekening kan worden gehouden met de beschermde soorten en bijzondere natuurwaarden op het golfterrein. Zo blijven bomen met holten staan om onderdak te bieden aan vleermuizen en boommarters. Ook worden nooit alle breedbladige wilgen tegelijk gekapt zodat de rupsen van de grote weerschijnvlinder voldoende voedsel hebben. Hierdoor vinden zowel de golfers als de natuur een plekje op de baan en wordt voldaan aan de eisen die Wet natuurbescherming stelt.

Toekomst
Bij Buiting zijn ze erg benieuwd hoe de natuur op de NNG&CC zich in de toekomst ontwikkeld. Wellicht dat bijvoorbeeld de zeer zeldzame waterspitsmuis, die in schoon water op allerlei waterinsecten jaagt, zich vanuit de Drentsche Aa op het golfterrein weet te vestigen.

Bron: Buiting.nldoor Willemijn van Iersel

GERELATEERD NIEUWS

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM