Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Waterhuishouding waarbij golfspel centraal staat

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Smit Groenadvies, maandag 15 juli 2019
158 sec


Hogere eisen door klimaatverandering en extreme neerslag

Water is onlosmakelijk verbonden met golfbanen in Nederland. Water geeft de baan een bepaalde sfeer en kan een uitdaging vormen als hindernis. Daarnaast is water van belang voor de groei van gras en beplanting. Maar het kan ook een negatief effect op de golfbaan hebben in de vorm van wateroverlast.


Zeker in de huidige tijd van klimaatverandering en extreme neerslag is het noodzakelijk de waterhuishouding op de golfbaan op orde te hebben. Tijdens lange droge perioden moet er voldoende water aanwezig zijn voor bijvoorbeeld beregening. Bij extreme neerslag moet regenwater juist weer snel afgevoerd worden.

Smit Groenadvies biedt golfbanen ondersteuning bij diverse duurzame ontwikkelingen waarbij de waterhuishouding van groot belang is. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een golfbaan die een belangrijke bijdrage levert op het gebied van waterbuffering, ecologisch beheer, natuur en natuurontwikkeling, veiligheid en gezondheid, het minimaliseren van chemische middelen en natuurlijk duurzaamheid. Daarnaast moet het water zelfs bij extreme neerslag snel kunnen worden afgevoerd, zodat de baan bespeelbaar blijft.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering worden er nieuwe eisen gesteld aan het afvoeren en vasthouden van regenwater. Extreme regenval zorgt ervoor dat bestaande drainagesystemen vaak niet meer effectief zijn. Tijdens lange droge periodes is het juist nodig water beschikbaar te hebben voor beregening. Daarnaast zijn er gebieden in Nederland waar steeds vaker een verbod is op het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening. Deze problematiek zorgt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterberging en -buffering. Op veel banen is het niet mogelijk om nieuw water te graven. Daarom moeten andere oplossingen gezocht worden, bijvoorbeeld ondergrondse opslag of buffering onder verhardingen zoals parkeerterreinen, zodat het water beschikbaar is in droge periodes.


Op golfbanen kunnen wij het bestaande drainagesysteem beoordelen, knelpunten in kaart brengen en oplossingen aandragen voor een 'droge' baan. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor opslag en buffering van water voor drogere periodes.

Waterbeheer

Bij golfbanen met open water is het onderhoud van waterpartijen en watergangen van belang voor de kwaliteit van de baan. Deze dragen niet alleen bij aan de beleving van de golfer, maar zijn ook essentieel voor de afvoer van regenwater en beregening van de golfbaan. Het water op een golfbaan moet goed onderhouden worden, waarbij voldoende doorstroming en waterkwaliteit wordt geborgd.


Middels een inventarisatie van de watergangen wordt de huidige kwaliteit in kaart gebracht; op basis daarvan worden adviezen gegeven voor het beheer en onderhoud. Het onderzoek van de watergangen wordt uitgevoerd met de nieuwste technieken, zoals een sonarboot voor het bepalen van de waterdiepte, de aanwezigheid van bagger en de kwaliteit van beschoeiingen en oevers.

Water en groen op de golfbaan

Bomen en planten zijn een belangrijk antwoord op de effecten van klimaatverandering. Door bomen en planten op de juiste wijze aan te planten, kan men hittestress, langdurige droogte en wateroverlast voorkomen. Vooral bomen leveren een bijdrage aan het (leef)klimaat en de biodiversiteit. Door CO2 op te nemen en fijnstof te filteren, zuiveren ze de lucht. Met hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling en voorkomen ze overlast tijdens extreme regenval.


Een goede waterhuishouding in combinatie met de juiste boomsoort is van groot belang. Het is essentieel om een goed bomenplan op te stellen in combinatie met een waterhuishoudkundig plan.
Een volwassen boom heeft in het groeiseizoen gemiddeld 100-120 liter water per dag nodig. Dit water hoeft niet afgevoerd te worden; met een goede waterhuishouding wordt gezorgd dat het water voor de boom beschikbaar is. Ook zijn er mogelijkheden om water uit waterrijke locaties naar groeiplaatsen van bomen te leiden. Er kan zelfs gekozen worden voor waterbuffering in groeiplaatsen van bomen, bijvoorbeeld bij bomen in verharding, zoals op parkeerterreinen.Smit Groenadvies

Smit Groenadvies is een ingenieursbureau dat veel onderzoeken uitvoert op golfbanen voor verbetering van de waterhuishouding. Hierbij wordt een praktische insteek gehanteerd en bij alle adviezen wordt rekening gehouden met het golfspel. Alle onderzoeken op golfbanen worden in eigen beheer uitgevoerd en elk onderzoek is maatwerk. Op basis van de adviezen kunnen ook uitvoeringsplannen en bestekken worden opgesteld voor de uitvoering.


Een selectie uit de werkzaamheden die Smit Groenadvies verricht:
 • status en kwaliteit van de golfbaan beoordelen;
 • watergangen inmeten en de aanwezigheid van bagger in watergangen vaststellen, incl. milieukundig onderzoek;
 • beheer- en onderhoudsplannen opstellen;
 • natuurwaarden en biodiversiteit inventariseren;
 • werkwijze aan wetgeving toetsen;
 • gedragscodes voor bestendig beheer implementeren.

  Smit Groenadvies adviseert golfbanen over de inrichting van de waterhuishouding, waarbij het golfspel centraal staat. Hierbij wordt gekeken naar de actualiteit op het gebied van klimaatverandering en hoe deze aansluit bij het intensieve gebruik van een golfbaan. Naast de waterhuishouding wordt ook gekeken naar alle aspecten die daar verband mee houden. Voor water zijn er raakvlakken met verhardingen, ondergrondse groeiplaatsen en groen- en bomenplannen. Deze elementen moeten nooit los van elkaar, maar juist gezamenlijk bekeken worden voor het beste resultaat.

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
  Smit Groenadvies BV
  Zijperweg 3
  1742 NE Schagen
  Tel.: 0224-751275
  info@smitgroenadvies.nl
  www.smitgroenadvies.nl

  Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

  REACTIES
  Er zijn nog geen reacties.

  download artikel

  Tip de redactie

 • AGENDA
  Demodagen over automatisering op de golfbaan
  woensdag 19 juni 2024
  t/m dinsdag 25 juni 2024
  Groentechniek Holland 2024
  woensdag 11 september 2024
  t/m zaterdag 14 september 2024
  NGA-golfdag biedt greenkeepers drie opties
  dinsdag 8 oktober 2024
  t/m dinsdag 8 oktober 2024
  NGA Ladies Only Day op Sallandsche Golfclub De Hoek
  maandag 21 oktober 2024
  t/m maandag 21 oktober 2024

  ONDERDELEN
  Archief
  Dossiers
  GIP
  OVER ONS
  Over ons
  Duurzaamheid & NWST
  Contact
  Het team
  ADVERTEREN EN ABONNEREN
  Fysiek abonnement
  Digitaal abonnement
  Abonneren nieuwsbrief
  Adverteren
  Verschijningsdata
  MEER
  Redactionele spelregels
  Algemene voorwaarden
  Disclaimer
  Privacy
  Cookies
  ONDERDELEN
  OVER ONS
  ADVERTEREN EN ABONNEREN
  MEER