Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

'Smits Beregening heeft ons gedurende het hele renovatietraject ontzorgd'

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Karlijn Raats, donderdag 10 maart 2022
283 sec


Royal Limburg Golf zet vervolgstap in duurzaamheid met nieuw beregeningssysteem

Royal Limburg Golf, een 18-holesbaan in Houthalen in Belgisch-Limburg, doorliep in 2019 een renovatietraject. Smits BV uit Veldhoven voerde de renovatie van de beregeningsinstallatie uit. Hoofdgreenkeeper Davy Driesen (39): 'We zijn klaar voor de toekomst. We kunnen nu flink op water besparen en gerichter beregenen.'


Royal Limburg Golf, de golfbaan die algemeen geldt als de nummer één van België, zet sinds 2012 in op duurzaam en natuurvriendelijk golfbaanbeheer. De golfbaan is GEO-gecertificeerd en beschikt nog over een beperkt medicijnkastje met chemie tegen ziekten en plagen. Het greenkeepingteam focust op meer lucht, licht en biologisch evenwicht in de bodem.

Smits BV - Leading Water Solutions

Het nieuwe beregeningssysteem dat door Smits uit Veldhoven is aangelegd, is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Royal Limburg Golf hield op 2 februari een NGA-/GAB-vergadering met tachtig leden, waar Smits een presentatie hield over de renovatie. Driesen gaf daar een korte verklaring. 'Ik heb daar gezegd dat ik zeer tevreden ben met de renovatie door Smits. We zijn van het begin tot het eind ontzorgd en we kunnen nog altijd op ondersteuning rekenen.'


De aanleg

Reden voor renovatie

De baancommissie had al een aantal jaren ambities op het gebied van een nieuw beregeningssysteem. Toen oud-hoofdgreenkeeper Johny Maes in 2019 het stokje overdroeg aan zijn neefje Davy Driesen, vond het golfbaanbestuur dat ook een goed moment om te beginnen met de renovatie van de beregening. Hoofdgreenkeeper Driesen: 'De golfbaan had een verouderd beregeningssysteem. We kampten met cirkels in het gras, omdat het systeem door onvoldoende druk van het pomphuis niet goed meer kon beregenen. Daarnaast waren sommige onderdelen niet meer verkrijgbaar, waaronder bepaalde chips. Hierdoor moesten we het systeem handmatig open- en dichtdraaien. Speciaal voor deze werkzaamheid hadden we enkele medewerkers. De situatie was niet meer werkbaar.'


'Voorheen moesten we het systeem handmatig open- en dichtdraaien. Het nieuwe systeem bespaart veel tijd'

Waterbesparing

Bovendien wilde Royal Limburg Golf preciezer en gedoseerd kunnen beregenen. 'Met precisieberegening kunnen we water besparen', verklaart Driesen. 'Voorheen verbruikten we - uit een natuurlijke bron - minder dan 50.000 kuub water. We zijn altijd binnen de door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) gestelde limiet gebleven, maar we wilden desondanks water besparen. Na de aanleg van het nieuwe beregeningssysteem in 2019 door Smits volgde in 2020 een jaar van finetunen. In 2021 hadden we te maken met een vrij natte zomer, waarin we slechts 15.000 kuub water hebben verbruikt. Hoewel de omstandigheden zich nog niet hebben voorgedaan, is onze ruwe schatting dat we in een heel droge zomer met het nieuwe beregeningssysteem uitkomen op een verbruik aan 30.000 tot 35.000 kuub. Dat is een serieuze besparing.'


Accuraat afgestemd

Royal Limburg Golf wil niet alleen spaarzaam met water omgaan, maar met precisieberegening de golfbaan ook beter kunnen verzorgen. Tien holes liggen in het bos, acht holes in heidegebied. Driesen: 'Het heidegedeelte is open gebied en de holes liggen vol in de zon. De bodemtemperaturen lopen daar bij warm weer snel op, waardoor we ze vaker overdag al moeten afkoelen en van water voorzien voor het gras. De bosbaan ligt meer in de schaduw. Die beregenen we doorgaans vaak pas 's avonds, maar hij bevat ook open plekken waar veel zon komt. Daarom zochten we een beregeningssysteem waarin elke sproeier apart aanstuurbaar is en waarmee we tot op de millimeter en minuut nauwkeurig naar behoefte kunnen beregenen.'


Davy Driesen: 'Onze inschatting is dat we in een heel droge zomer met het nieuwe beregeningssysteem ons waterverbruik zullen halveren.'

De oplossing

Michael Sanders, salesmanager bij Smits: 'We hebben het pompstation gerenoveerd en redundant opgebouwd. Het bestaat uit een tweetal pompen die elk maximaal 40 m3/h debiet leveren. Als een van deze pompen uitvalt, kan de andere pomp bijschakelen en tijdelijk het werk van de defecte pomp overnemen. De greens en tees zijn volledig voorzien van nieuwe sproeiers en PE-leidingen. Op de greens hebben we back-to-back beregening geplaatst. Dat zijn sproeiers met verschillende doeleinden. Een viertal sproeiers zorgt voor precisieberegening op de green, de overige vier sproeiers verzorgen de beregening van de surroundings. Deze sproeiers, met verschillende doeleinden, worden rug aan rug op de greens geïnstalleerd. Op de fairway hebben we een dubbele rij sproeiers geplaatst. We meten alles met gps in. De fairwayberegening is ingericht met een dubbele rij beregening; dit om te voorkomen dat de rough of heide zinloos beregend wordt. Gedurende de installatie worden alle beregeningscomponenten middels gps-techniek ingemeten. De geo-data tekenen we in op een datakaart van de golfbaan en deze revisietekening leveren we aan in een Autocad-bestand. Deze tekening wordt vervolgens door ons op de beregeningscomputer als ondergrond geüpload, zodat Royal Limburg Golf beschikt over een actuele kaart van de beregeningsinstallatie. Dankzij deze oplossing kunnen zij iedere sproeier afzonderlijk bedienen.'


Droogte op de baan, voordat het nieuwe beregeningssysteem werd aangelegd
Sproeibeeld na de aanleg van het nieuwe beregeningssysteem: alles is mooi groen

Totaaloplossing

Het golfteam van Smits, waaronder de ontwerper, werkvoorbereider, projectleider en acht uitvoerders, heeft gezorgd voor een vlot verloop van het project. 'Wij zetten in op ontzorging van het begin tot het eind', vertelt salesmanager Sanders. 'We begeleiden onze klanten door proactief te adviseren en met overlegstructuren en informatieverstrekking. Hierdoor kunnen de golfbaan en het greenkeepingteam zich primair op hun corebusiness blijven richten en tegelijkertijd optimaal zicht, grip en controle houden op de kwaliteit van het gehele traject.'


Korte communicatielijnen

In het aanvraagtraject sprak Jan Coppens, adviseur bij Smits, met hoofdgreenkeeper Driesen om de wensen van Royal Limburg Golf in kaart te brengen. Deze inventarisatie vormde de basis van het ontwerp en de berekeningen voor de leidingen en sproeiers.
Vanaf de start van de renovatie was Bart Smits, bedrijfsleider bij Smits, de persoonlijke projectbegeleider. Met hem kon de hoofdgreenkeeper 24/7 contact opnemen. Smits stelde ook voor om dagelijks een of twee greenkeepers mee te nemen in de werkzaamheden. Zo kon alle kennis over het systeem en de ondergrondse ligging van de sleufloos aanlegde bedrading, kabels en leidingen worden overgedragen aan meerdere mensen bij de golfbaan. Sanders: 'Wanneer de greenkeepers later zelf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, weten ze waarvoor ze moeten uitkijken, hoe het systeem in elkaar zit en waar alles ligt.'
#S'Door kabels en leidingen sleufloos in te ploegen, beschadigen we de baan zo min mogelijk'


Over de communicatie tussen de samenwerkende partijen vertelt Driesen: 'De communicatie tussen ons en Smits via Jan Coppens en Bart Smits verliep uitstekend. Bovendien was er tijdens de uitvoering elke ochtend een contactpersoon van Smits op de golfbaan aanwezig. Daarmee overlegde ik dagelijks over de geplande renovatie-activiteiten van die dag. Deze probeerden we zo effectief en efficiënt mogelijk in te plannen naast onze onderhoudsactiviteiten, om zoveel mogelijk rekening te houden met de spelers. Ook hebben we onze circa 800 clubleden en de greenfeespelers op de hoogte gehouden van de voortgang.'
Sanders knikt: 'Royal Limburg Golf wilde het nieuwe beregeningssysteem met zo weinig mogelijk impact voor de golfers laten aanleggen. Bij Smits denken we met onze klanten over de planning van de werkzaamheden. Hierdoor ervaren de spelers zo min mogelijk hinder en wordt de veiligheid optimaal gewaarborgd. Ook zorgen we ervoor dat de baan zo min mogelijk wordt beschadigd, onder meer door kabels en leidingen sleufloos in te ploegen.'


Om de golfbaan verder te ontlasten, had Smits BV een eigen werkdepot op de projectlocatie

Werkdepot op locatie

Om de golfbaan verder te ontlasten, zette Smits twee containers op de projectlocatie. De ene container was een depot voor alle materialen, componenten en machines. Dit bood logistieke voordelen voor het aanlegteam en dus ook milieuvoordelen ten aanzien van de CO2-uitstoot. De andere container was ingericht als personeelskeet, waar het renovatieteam kon pauzeren. Driesen: 'Ik zag er van tevoren tegenop om gedurende het renovatietraject een groot aannemersteam te verwelkomen. Het verzorgen van eigen opslag en onderdak voor personeel door Smits heeft ons enorm ontzorgd.'


Het nieuwe pompstation

Vakspecialistisch advies

'We denken ook mee met onze klanten door vanuit onze jarenlange ervaring en vakkennis proactief advies te geven', vervolgt Sanders. Driesen beaamt dat en geeft een voorbeeld: 'In het begin zagen we het voordeel van back-to-back sproeiers nog niet. Coppens van Smits legde toen uit dat het belangrijk is om de surroundings gelijkmatig, maar met weinig water groen en vitaal te houden. Het resultaat is dat het gras in dat gebied na een droge zomer veel beter opstart dan wanneer je vanaf nul moet beginnen en meer water verbruikt. Jan heeft ons ook geadviseerd over de neerslaghoeveelheden en het gebruik van de diverse sproeiergroepen.'


Nazorg en technische ondersteuning

Smits leverde het project ruimschoots op tijd op. Jaarlijks wordt de installatie op Royal Limburg Golf door Smits winterklaar gemaakt door deze te ontdoen van water; vervolgens wordt hij in het voorjaar weer opgestart. Het greenkeepingteam is door Smits geïnstrueerd in het gebruik van het systeem in de vorm van trainingen. Smits kan op afstand technische ondersteuning bieden door de computer van Royal Limburg Golf over te nemen. Daarnaast is er de helpdesk, die 24/7 bereikbaar is voor het oplossen van storingen en voor technische ondersteuning.


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.
AGENDA
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
NGA-golfdag biedt greenkeepers drie opties
dinsdag 8 oktober 2024
t/m dinsdag 8 oktober 2024
NGA Ladies Only Day op Sallandsche Golfclub De Hoek
maandag 21 oktober 2024
t/m maandag 21 oktober 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER