Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Vos Capelle: ambitieuze plannen met Gezonder Gras Concept voor golfbanen

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Broer de Boer, dinsdag 19 april 2022
367 sec


Plantsapanalyse verraadt voedingsbehoefte

Vos Capelle heeft ontegenzeggelijk een behoorlijk groei doorgemaakt in de sport- en golfsector. De onderneming heeft een rijke kennis op het gebied van bemesting voor golfbanen, maar ook voor de tuinbouw. Die kennis wordt al enkele jaren succesvol geprojecteerd op sportvelden en golfbanen. Commercieel directeur Bart van Kollenburg heeft een duidelijke visie op de plantgezondheid bij afnemers van de producten van Vos Capelle.

Bart van Kollenburg, commercieel directeur van Vos Capelle
Bart van Kollenburg, commercieel directeur van Vos Capelle

Vos Capelle staat bekend als leverancier van graszaden, bemestingsproducten, wetting agents en (biologische) gewasbeschermingsmiddelen voor sportvelden en golfbanen, maar daarnaast heeft het bedrijf zich ook altijd gefocust op plant- en bodemgezondheid, vaak ondersteund door kennis uit de land- en tuinbouw. 'We moeten terug naar de basis: de bodem in balans!' Dat is een bekende uitspraak van commercieel directeur Bart van Kollenburg. Hij voegt daaraan toe: 'Een gezonde grasgroei hangt af van vijf parameters: water, lucht, licht, temperatuur en voeding. Omdat we op sportvelden en golfbanen doorgaans invloed hebben op twee van deze parameters, water en voeding, is het belangrijk om hieraan extra aandacht te schenken. Lucht is uiteraard wel mechanisch te beïnvloeden. Het is essentieel om de grasplant jaarrond te voorzien van voldoende, maar vooral de juiste voeding. Daarnaast is de vochthuishouding in de bodem van groot belang. Een goede en gezonde bodem zorgt voor gezonde grasgroei en voorkomt abiotische stress. Dit voorkomt vervelende ziekten en plagen.'

Upgrade Gezonder Gras Concept

'Goede, maar zeker ook praktische adviezen geven aan de afnemers van onze producten, dat heeft bijgedragen aan de groei van ons bedrijf', vertelt Van Kollenburg. 'Daartoe hebben we onder meer ons Vosca Gezonder Gras Concept (GGC) ontwikkeld. Hiermee ondersteunen we greenkeepers en fieldmanagers bij het opstellen van hun jaarplan door hen praktische handvatten te geven. We baseren het GGC op de volgende vier pijlers:
- Gebruik de juiste grassoort en het juiste grasras
- Stimuleer groei
- Verminder stress
- Bescherm de grasplant
Ons concept dateert al van 2016. We hebben het mede ontwikkeld vanwege de Green Deal Sportvelden en de veranderingen in de toenmalige Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Momenteel geven we dit concept een flinke upgrade. We hebben een actuele release van onze Gezonder Gras-factsheet op onze site geplaatst. Daarnaast werken we op dit moment samen met Bayer aan een update van onze jaarprogramma's en pakketten.


App en platform

Wat mij als redacteur opviel bij dit bedrijf in het Brabantse Sprang-Capelle, was de bestel-app voor producten die recentelijk geïntroduceerd is. Hebben Van Kollenburg en de zijnen de ambitie een online dozenschuiver te worden? 'Geenzins', reageert Van Kollenburg met een glimlach. 'We willen onze adviseurs nog meer gaan inzetten voor adviestaken. We hebben niet voor niets veel oud-greenkeepers en oud-fieldmanagers in dienst: mensen met veel praktijkervaring en kennis van de markt op dit specifieke gebied. Zij moeten zich bezighouden met de optimale groei van kort gras bij onze afnemers, niet met administratieve zaken. Onze adviezen onderbouwen wij altijd met de door ons verzamelde gegevens. Wat automatisering betreft, werken we aan de bouw van een portal voor onze afnemers en adviseurs. Daarmee willen we onder meer de dienstverlening bij advisering een nieuwe impuls geven. Het daarbij behorende customer relationship management- of crm-pakket bouwen we op dit moment zelf. Afnemers kunnen daar straks bijvoorbeeld hun afnamehistorie inzien en facturen en bodemonderzoeksresultaten ontvangen. Het biedt ook plaats aan onze accountmanagers om hun bevindingen en adviezen vast te leggen en transparant te maken.'


Ongelijke werking

Van Kollenburg noemt deze ontwikkelingen in één adem met het Gezonder Gras Concept voor golfbanen. Zoals de lezer welllicht weet, kon Vos Capelle vooral naam maken in de kortgrasbranche dankzij partnerships met gerenommeerde fabrikanten, maar zeker ook dankzij de rijke kennis die het bedrijf decennialang heeft opgedaan in de voedingstuinbouw. 'Feitelijk groeit elk plant hetzelfde, maar in de voedingstuinbouw hebben we te maken met een 15-tal leveranciers van grondstoffen voor bemesting', vertelt Van Kollenburg. 'We pakken ons Gezonder Gras Concept opnieuw op. In deze branche werken wij met zeven partners: ICL, Aqua Aid, Headland Amenity, Koppert, Barenbrug, Olmix en het Ierse Ocean Knowledge, voorheen OGT. Dit zijn partners die zich al door en door bewezen hebben in deze markt.' Zonder in detail te treden, geeft Van Kollenburg aan dat iedere fabrikant een eigen visie heeft op biostimulanten. 'De meeste richten zich op sporenelementen, zoals mangaan, silicium en sulfaten, zeewieren, het eiwit harpine en salicylzuur. Harpinen activeren de grasplant om het afweersysteem aan te zetten. Daarnaast zijn humine- en fulvinezuren prima hulpstoffen van biostimulanten, die een rol spelen bij de stofwisseling van de plant en het voorkomen van abiotische stressfactoren.'


LEES OOK

'Soms leveren deze fabrikanten ogenschijnlijk dezelfde producten'

Maar soms leveren deze partijen ogenschijnlijk dezelfde producten. Van Kollenburg verduidelijkt: 'Bij ons gaat het vooral om de vorm waarin biostimulanten aan een plant aangeboden worden. Wij zijn door laboratoriumonderzoek tot de conclusie gekomen dat bijvoorbeeld huminezuur van verschillende producenten niet hetzelfde effect geeft. Dit heeft te maken met de grondstoffen die fabrikanten daarvoor gebruiken. Het ene huminezuur is echt het andere niet! Wij hebben de afgelopen jaren onder ons eigen Vosca+-label in eerste instantie een drietal nieuwe producten voor de tuinbouw ontwikkeld. Door het nemen van vele bladmonsters wordt nu echter duidelijk dat deze producten beter zijn dan de huidige producten voor de tuinbouw. Het is voor ons een uitdaging om voor onze eigen Vosca+-biostimulanten de juiste grondstoffen te gebruiken om een topproduct te kunnen ontwikkelen, ongeacht of het om granulaten, vloeibare of oplosbare (blad)bemestingsstoffen gaat. Deze producten die in eerste instantie alleen werden ingezet in de tuinbouw, vinden nu hun weg naar de sport- en golfsector, tot volle tevredenheid van de gebruikers.'

Dollarspot. De opname van plantversterkers bepaalt of ze hun werk doen in de plant en of de grasplant gezond blijft.

Bodemanalyse en plantsappen

Op het gebied van bodemanalyse heeft Vos Capelle ook nieuws te melden: 'Bij bodemanalyse geven laboratoria informatie over zeer veel parameters', constateert Van Kollenburg. 'Zoveel informatie dat het voor greenkeepers lastig is om op basis hiervan een goed bemestingsplan op te stellen, laat staan bij te sturen. Samen met Eurofins Agro in Wageningen hebben we een specifieke, compacte bodemanalysemethode ontwikkeld, die relevanter is voor een gezonde grasgroei op golfbanen en sportvelden. Onze specialisten concludeerden namelijk regelmatig dat die grote hoeveelheid gegevens niet nuttig gebruikt werd om een gezonde grasgroei te sturen.'


'Samen hebben we een specifieke, compacte bodemanalysemethode ontwikkeld'

Van Kollenburg: 'We zijn erachter gekomen dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de hulpstoffen die wij bij onze partners betrekken. Dat baseren we op proeven, iets wat we in de tuinbouw al langer doen. We gingen plantensappen analyseren, ook op sportvelden en golfbanen. We wilden namelijk te weten komen wat de werkelijke opname is door de plant van die hulpstoffen, biostimulanten, plantversterkers of hoe je ze ook wilt noemen. Dit bepaalt namelijk of ze hun werk doen in de plant en of de grasplant gezond blijft. Dat een grasplant visueel groen is, hoeft niet te betekenen dat hij ook fysiek gezond is.' Bij dit laatste verwijst Van Kollenburg naar het prachtig groene gras dat je krijgt met een ijzerbespuiting: 'Ook hier geldt dat de vorm waarin je het toedient eveneens van belang is. Hulpstoffen kunnen namelijk aan een bemestingselement gekoppeld zijn, wat een ongewenst effect kan opleveren. IJzer(II)sulfaat remt onder meer schimmels; een ijzerchelaat wordt door de plant opgenomen als voeding.'

Het is nuttig om bodemmonsters frequenter, maar eenvoudiger te laten analyseren.

Kleine hoeveelheden

Op basis van eigen onderzoek is Van Kollenburg ervan overtuigd dat fulvine- en huminezuren een sleutelrol spelen bij een gezonde grasgroei, en dat geldt natuurlijk ook voor de sporenelementen. Hij benadrukt dat de 'merken' hierin verschillen en dat je hiermee rekening moet houden: 'Dit doen wij op basis van onderzoek voor onze afnemers. Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met agronoom Mark van der Werf van Power2Plants. Onlangs hebben we de werking van verschillende aanbieders van silicium onderzocht. Bij een bepaald merk of een bepaalde samenstelling constateerden we tot onze verbazing al gauw dat het siliciumgehalte in het plantensap kort na toepassing explosief steeg. Dit hadden wij, Van der Werf én de laboranten nog nooit gezien.' Dit onderzoek is overigens nog niet volledig afgerond. Voor het bedrijf is dit soort kennis waardevol. De opzet is om hierdoor het juiste, kritieke moment te bepalen om een dergelijk mineraal via vloeibare of opgeloste meststoffen aan een gewas te kunnen geven.'


'Vloeibare of opgeloste meststoffen moeten op het juiste, kritieke moment aan een gewas worden gegeven'

Let wel: het gaat hierbij altijd om bladbemesting en betrekkelijk kleine hoeveelheden. Deze bemesting moet de plant op het juiste moment stimuleren om tegelijkertijd de andere voedingselementen op te nemen. Van Kollenburg: 'In de voedingstuinbouw hebben we zelfs al gezien dat bij de juiste hoeveelheden huminezuren de stikstofinput verlaagd kon worden, met een verbeterde opbrengst én geen gemeten voedingselementen in het drainwater. De plant neemt de aangeboden voeding dus veel efficiënter op. Het kan nuttig zijn om de stikstofopname te stimuleren op momenten die kritiek zijn voor bijvoorbeeld fusarium of dollarspot. Ik zeg altijd: je moet kort gras op tijd genoeg vitaminepillen geven. Om een (te) late stikstofgift te voorkomen, vinden wij het raadzaam om tegen het najaar en de winter voor voldoende kali te zorgen. Kalimeststoffen zoals ICL Sierraform GT 6-0-27, ICL Greenmaster 6-5-10+6Fe of 4-0-14+2MgO+8Fe, en Headland Greentec 6-5-18+MgO+4Fe komen hiervoor in aanmerking. Langdurig onderzoek door Headland Amenity en ICL bij het STRI en in laboratoria heeft aangetoond dat problemen met schimmels in het najaar voor meer dan 80 procent voorkomen kunnen worden. Je moet de grasplant dan wel beschermen met de juiste plantversterkers. Bij de advisering van onze meststoffen bekijken wij dus welk product het best past bij een gezonde grasplant.' Dat betekent volgens Van Kollenburg ook dat greenkeepers meer met analyses moeten gaan werken en niet zomaar iets strooien of spuiten op basis van alleen bodemanalyse.

Bij lage doseringen verdeelt een luchtondersteunde spuitmachine het product nog beter in het gewas.

Plantsapmetingen

Als het aan Vos Capelle ligt, gaan we binnen het Gezonder Gras Concept voor golfbanen jaarlijks minimaal vijfmaal een plantsapmeting uitvoeren in maaisel van vers gras: 'Tijdens het groeiseizoen is het misschien wel nuttig om dat elke maand te doen', filosofeert Van Kollenburg. 'Bijvoorbeeld om van tevoren rekening te houden met stressperiodes waarin fusarium en dollarspot zich manifesteren. De producten die we hierbij adviseren, zijn gericht op de golfbaan. Iedere leverancier waarvan wij grondstoffen betrekken, heeft zijn eigen lijn voor zowel granulaten als vloeibare en oplosbare meststoffen. Wij bepalen hoe we die het best kunnen combineren.'


Droogtestress

De meeste stresssituaties in gras doen zich voor bij te hoge of te lage temperaturen én bij een afwijkende vochthuishouding. Door bij droogte de juiste oppervlakteactieve stoffen te gebruiken (bijvoorbeeld OARS HS), kan men het vocht in de toplaag verdelen en vasthouden. Is dit ook iets wat Vos Capelle onderzoekt voor zijn productafnemers? 'Jazeker', antwoordt Van Kollenburg. 'Alweer vijf jaar geleden hebben we bijvoorbeeld Vosca Humiterra Speciaal geïntroduceerd. Deze organische meststof bevat een langwerkende 3D wetting agent (Aqua-Aid PBS150). Wat onderzoek naar deze wetting agents betreft: na het onderzoek dat we zelf en in samenwerking met Aqua-Aid hebben uitgevoerd, hebben we ons aangesloten bij het onderzoekinitiatief van Duurzaam Golfbaan Beheer (DGB). Ik ben ervan overtuigd dat onze resultaten onafhankelijk bevestigd zullen worden. Aqua-Aid deelt zijn ervaringen op dit gebied ook met ons. Het is uiteraard de bedoeling om de resultaten van het DGB-onderzoek en die van Aqua-Aid te benutten in ons Gezonder Gras Concept voor golfbanen.'


Vos Capelle participeert ook in het onderzoekinitiatief van Duurzaam Golfbaan Beheer (DGB) naar wetting agents.Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

AGENDA
Demodagen over automatisering op de golfbaan
woensdag 19 juni 2024
t/m dinsdag 25 juni 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
NGA-golfdag biedt greenkeepers drie opties
dinsdag 8 oktober 2024
t/m dinsdag 8 oktober 2024
NGA Ladies Only Day op Sallandsche Golfclub De Hoek
maandag 21 oktober 2024
t/m maandag 21 oktober 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER