Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Olmix staat voor unieke, hoogwaardige organisch-minerale meststoffen

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Emiel te Walvaart, woensdag 4 mei 2022
417 sec


Fabriek in Rogat produceert uniforme, goed strooibare korrel

Algen en zeewier, gewonnen op de stranden van Bretagne, vormden de bakermat van Olmix. Decennia later past deze Franse specialist in meststoffen inmiddels een breed arsenaal aan grondstoffen toe bij de productie van zijn organisch-minerale meststoffen. Zo ook in de Olmix-fabriek in het Drentse Rogat, waar onder meer het bekende Marathon wordt gefabriceerd, dat in Nederland wordt gedistribueerd door Vos Capelle. Hier vormt kippenmest het solide fundament voor de mestkorrels. Jaap de Vries, manager of operations, en Geert Bakker, salesmanager sport & amenity bij Olmix, leiden Greenkeeper rond langs de productiefaciliteiten.

Jaap de Vries (l) en Geert Bakker voor de Olmix-fabriek in Rogat
Jaap de Vries (l) en Geert Bakker voor de Olmix-fabriek in Rogat

We treffen De Vries en Bakker in het kantoor van de Nederlandse productielocatie van Olmix in Rogat. Tot het eind van de vorige eeuw werd er (rund)veevoeder gefabriceerd. Toen de toenmalige eigenaar Hendrix UTD wat verderop een nieuwe productiefaciliteit opende, kwam de fabriek in handen van een groep kippenboeren die verenigd waren in Sunny Egg Systems. Dit collectief bouwde de locatie in 2001 om tot een fabriek die ruwe kippenmest omzette in mestkorrels, die uiteindelijk de hele wereld over gingen. In 2008 werd er uitgebreid met een faciliteit die kunstmest aan de korrel kon toevoegen. Omdat Olmix (voorheen Melspring) als afnemer van de mestkorrels van de fabriek in Rogat meer controle over het productieproces wilde, nam Olmix de fabriek in 2016 over. 'Niet alleen werd de hele inname vernieuwd, maar ook de rest van de fabriek kreeg een opknapbeurt. Aanvankelijk continueerde Olmix de verwerking van kippenmest, maar in 2019 kwam de focus te liggen op de productie van organisch-minerale meststoffen', vertelt De Vries.

Algae Sport-korrels

Uniforme korrel

Een essentiële innovatie in de productiefaciliteit was de aanleg van een nieuwe maal-menglijn in 2018. 'Waar voorheen kippenmest, met als toevoeging een korreltje kunstmest, werd gemaakt, kunnen we nu tot 17 verschillende grondstoffen doseren en reduceren tot een poeder van 1,5 mm. Daar maken we vervolgens een mooie uniforme korrel van. Dit mag je best het unieke van deze fabriek noemen.'
De Vries wijst op een potje met mestkorrels dat op tafel staat. 'Toen ik in 2018 bij Olmix aan de slag ging, bestond Marathon Sport uit een soort kruimels. Een heel onregelmatig product, dat we extern lieten produceren. Met de introductie van de maal-menglijn bestond de mogelijkheid om de productie te internaliseren. Voor ons was het van meet af aan heel belangrijk dat wij hoogwaardige organisch-minerale meststoffen wilden maken met unieke technieken. Dus met toegevoegde waarde uit de portfolio van Olmix, zoals algen, biostimulanten en mineralenverbeteraars. Het belangrijkste doel was echter om een goed strooibare korrel te realiseren.'


'Het belangrijkste doel was om een goed strooibare korrel te realiseren'

De Vries spreekt uit ervaring. 'Je kunt nog zo'n leuke techniek hebben of nog zo'n mooie verhouding, maar als je korrels niet in orde zijn, kun je niet strooien volgens plan. Met ons vermogen om 17 verschillende grondstoffen te doseren, inclusief de inzet van allerlei gepatenteerde technieken, kunnen we een heel uniforme korrel maken. Dit betekent dat elke korrel dezelfde nutriënten bevat en dezelfde inhoud heeft. Vervolgens kan de eindgebruiker ons product 100 procent betrouwbaar strooien op 24 meter en 80 procent op 32 meter. Dit is voor een organisch-minerale meststof uniek. Uit proeven is gebleken dat we exact kunnen sturen waar de korrel terechtkomt.'
Eigenlijk maakt Olmix gebruik van meer dan die 17 grondstoffen, stelt De Vries. 'Niet elke silo is dedicated voor één grondstof. De 17 grondstoffen kunnen bij wijze van spreken samengesteld zijn uit 170 verschillende materialen. Ons principe is in feite simpel: we zijn niet biologisch, niet ecologisch, maar we zijn logisch. Dat houdt in dat we eerst kijken waarvoor de meststof is bedoeld: is dat voor de bodem, of is het voor de plant? Afhankelijk daarvan kies je de grondstoffen. Een meststof voor de bodem behoeft een andere C/N-ratio dan een meststof voor de plant. Is de meststof voor de plant, dan ga je kijken met welk doel die plant wordt gekweekt. Gras voor een golfbaan heeft immers een heel andere functie dan dat bij de veehouder. Aan de hand hiervan ontwerpen we de meststof. Tijdens dit proces onderzoeken we welke grondstoffen uit organische of hernieuwbare bron beschikbaar zijn en zetten deze in. Het tekort van de plant wordt opgeheven met de toevoeging van kunstmest. Hierbij zijn we echter wel continu op zoek naar een vervanger uit organische of hernieuwbare bron. Dit vormt onze logische aanpak.'


De Olmix-fabriek in Rogat

Wensenlijst greenkeeper

Bakker illustreert de werkwijze van Olmix met het wensenlijstje van de greenkeeper. 'Wat wil de greenkeeper nu? Die streeft naar mooi donkergroen gras, zonder schimmels en droogte- of natheidstress. Verder moet je kluiten die loskomen terug kunnen drukken, zodat de wortel zich snel kan herstellen. Maar de greenkeeper wil niet continu hoeven strooien of drie keer per dag maaien, en de mestkorrels moeten snel uit elkaar vallen en in de bodem oplossen. Om aan deze behoeften tegemoet te komen, maken we een specifieke meststof, waarbij de stikstof over een periode van tien tot twaalf weken vrijkomt, afhankelijk van de temperatuur en het vocht. Als ik dezelfde meststof aan een veehouder zou geven, dan sla ik de plank mis. Die wil namelijk suikers, eiwit, lengte en massa in de kuil, in tegenstelling tot de greenkeeper, die juist liever heeft dat het plantje uitstoelt door toediening van meststof, in plaats van dat het gras in de lengte groeit. Hij eist een mooie, egale grasmat die vooral ook sterk is. Daar heeft Olmix een heel doelmatige lijn meststoffen voor.'


'We maken een specifieke meststof, waarbij de stikstof over een periode van tien tot twaalf weken vrijkomt, afhankelijk van de temperatuur en het vocht'

In dit kader somt De Vries een aantal grondstoffen op, zoals kippenmest, zonnebloempitschroot, druivenkernmeel, kunstmest zoals ureum, kali, fosfaat, ammonium, calciumcarbonaat en sulfiet. 'Zo kunnen we allerlei recepturen maken, zoals een pre-seeder voor het inzaaien van de grasmat, of een soort die je gedurende het hele voorjaar en de zomer kunt gebruiken, of eentje met een hoog kaligehalte voor het najaar, of een korrel alleen voor de zomer. We kunnen dus een breed pakket grondstoffen voor verschillende toepassingen inzetten voor onze productenlijn. Momenteel neemt de vraag van andere marktpartijen toe en leveren we via distributeurs ook aan verschillende retailketens. De markt voor organisch-minerale grondstoffen groeit door de terugdringing van kunstmest en de pleidooien voor een circulaire land- en tuinbouw.'

Kritisch op geur

Olmix speelt uiteraard ook in op deze ontwikkeling. Bakker: 'Hoewel je niet zo snel een vervanger voor bijvoorbeeld een hoogstikstofbron als ureum zult vinden, dienen zich steeds meer alternatieven voor kunstmest aan. Zo wordt er gewerkt aan technieken die ammoniumsulfaat, dat nu nog wordt geproduceerd in een fabriek, kunnen onttrekken aan spuiwater van luchtwassers. Voor onze producten zit er een te laag percentage stikstof in, maar door de nieuwe, toekomstige winmethode kan er poeder worden geproduceerd dat in onze fabriek toepasbaar is. Hetzelfde geldt voor een andere belangrijke grondstof voor ons, diammonfosfaat (DAP 18-46). DAP zou vervangen kunnen worden door een struviet, een substantie die overblijft uit de waterzuivering, maar niet elk struviet zal worden toegepast bij Olmix. Naast het feit dat we erg kritisch zijn op de bron van het struviet, die voor ons plantaardig moet zijn, zijn ook de verwerkbaarheid in de fabriek en de beschikbaarheid van de mineralen voor de plant voor ons belangrijk. Maar het allerbelangrijkst: onze klant. We moeten erg kritisch zijn op de geur van onze grondstoffen, want onze eindgebruikers in de golf en sport en de retail vinden dit erg belangrijk.'
Naar verwachting zal de nieuwe EC 2019/2009-regeling die dit jaar van kracht wordt, een belangrijke stimulans zijn om hernieuwbare grondstoffen Europabreed in te zetten als vervanging voor kunstmest.


Lokale markt

De fabriek in Rogat draait ook al voorzichtig proeven met de beschikbare alternatieve materialen. Bakker: 'Ons doel is om het gebruik van pesticides, chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te reduceren. Maar tegelijkertijd willen we ook een optimaal werkend product voor onze gebruikers. We moeten daarin een balans zien te vinden. Daarom noemen we onze aanpak ook "logisch", waarbij we terdege rekening houden met de hoge vlucht die organisch-minerale meststoffen momenteel nemen. Je kunt echter niet vanuit de kelder in één keer op zolder springen. Als we nu alles biologisch of ecologisch zouden doen, gaat dat ten koste van de opbrengst bij de gebruiker. Bovendien moet het bedrijfseconomisch interessant zijn voor zowel Olmix als de eindgebruiker.'


'Ons doel is om het gebruik van pesticides, chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te reduceren'

De genoemde ontwikkelingen spelen zich grotendeels af op de lokale markt. De Vries: 'Wij zijn Olmix BV, een dochter van de Olmix Group in Frankrijk. Dit betekend dat we gebruik kunnen maken van het uitgebreide portfolio van unieke gepatenteerde technieken van de Olmix Group. Ook op inkoop- en verkoopgebied zoeken we naar synergie waar dat nuttig en zinvol is. Daarnaast is er een deel dat we lokaal moeten doen, omdat dit nu eenmaal praktischer is. Natuurlijk doen we alles in samenspraak, maar de inkoop van sommige grondstoffen, bijvoorbeeld, moet je vooral lokaal doen. Anderzijds oriënteren we ons op bepaalde grondstoffen waarvoor we raamcontracten kunnen sluiten tussen de productielocaties in Frankrijk, Duitsland en Nederland, die we vervolgens lokaal afroepen. Vooral grondstoffen als kippenmest, maar ook de alternatieven voor kunstmest moet je lokaal afnemen, omdat het centraal niet werkt.'

Kippenmest als bron

Zoals in bijna elke sector speelt de huidige problematiek van prijsstijgingen en levering van grondstoffen ook bij de meststoffenfabrikant. 'We zijn echter in de gelukkige omstandigheid dat we een wederzijdse afhankelijkheid hebben met onze voornaamste grondstoffenleveranciers, waarbij we elkaars leverancier en elkaars klant zijn. Of met andere woorden: partners. Dit betekent dat we nauwelijks problemen hebben met onze grondstoffenvoorziening. De prijzen zijn weliswaar gestegen, maar de beschikbaarheid is nog steeds goed. Een voordeel is dat we producent zijn en niet afhankelijk zijn van derden in de productie. Er is een enorme groei te zien. In nog geen twee jaar tijd hebben we organisch-minerale meststoffen in onze productie geïntegreerd. Door de voortdurende optimalisatie van onze productielijn is het mogelijk om onze klanten een goed product te leveren. Bovendien investeren we om private label-producten voor derden te kunnen fabriceren: hoogwaardige, complexe organisch-minerale producten, met onze eigen technologieën. We bieden kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk, en niet te vergeten een betrouwbare planning en levering.'
Kippenmest is de bron voor de meeste producten die de fabriek in Rogat verlaten. Dit is de drager voor de andere meststoffen; zo'n 40 tot 50 procent van een organisch-minerale mestkorrel bestaat uit kippenmest. Olmix koopt deze grondstof niet willekeurig in, maar zoekt naar specifieke kwalificaties, zoals minimaal 80 procent droge stof, 4 procent stikstof, 3 procent fosfaat, 2,5 procent kali en nagenoeg geurloos. 'We nemen de mest af van vaste pluimveehouders met wie we contracten hebben afgesloten, onder meer over onze eisen voor de mest. Hoe droger de mest, des te hoger de prijs voor de leverancier.'
De Vries vervolgt: 'Ook voor kippenmest kijken we naar alternatieven, want er komen interessante nieuwe circulaire meststromen op de markt. We hebben er al wat proeven mee gedaan. Ik kan niet voorspellen of alleen kippenmest altijd de basis zal blijven, omdat de regelgeving ook een rol speelt bij de beschikbaarheid van meststoffen. Wel checken we zorgvuldig of een alternatief past bij onze technieken en formulering van meststoffen.'


Hoofdvestiging van de Olmix Group in Bréhan (Bretagne)

Algen

De Vries: 'Onze hoofdactiviteit is het produceren van oplossingen die technische en economische resultaten opleveren voor boeren, greenkeepers en fieldmanagers, op een duurzame manier en in een context van klimaatverandering. We gebruiken veel ingrediënten, waaronder algen.'
De verwerking van algen en zeewier is een activiteit van het moederbedrijf Olmix Group, waar in 1995 in Bretagne mee werd gestart. 'De Bretonse kust kenmerkt zich door een gigantisch contrast tussen eb en vloed, waardoor er tijdens eb langdurig zeewier op het strand ligt. Dat zeewier gaat verteren en naar zwavel ruiken. Je kunt je voorstellen dat dit een probleem is voor een regio die voor een groot deel afhankelijk is van toerisme. De oprichter van Olmix, Hervé Balusson, die al actief was in de varkenshouderij, en zijn broer, die akkerbouwer was, bedachten midden jaren 90 een creatieve oplossing. Ze bouwden een wortelrooier om tot een machine die door de branding kon rijden om afgebroken zeewier op te harken. Daarna gaat het door de bandfiltratiepers in de fabriek in Bretagne en wordt het gescheiden in een vloeibare en vaste fractie.'
Omdat het zeewier op een onvriendelijke plek groeit, heeft de vloeistof verschillende sterke eigenschappen, zoals groei, antistress en weerbaarheid. 'De vloeistof gebruiken we vervolgens als hulpstof voor de plant. De vaste fractie van zeewier, een bron van organische stoffen, bevat sporenelementen en stimuli om de bodem te activeren. Die passen we toe in onze organisch-minerale producten, zoals Marathon. Op elke zak van Olmix staat dan ook onze slogan: Thanks to Algae.'

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER