Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

De Stelling: 'Paardenbloemen en madeliefjes moeten op de fairway net zo welkom zijn als Engels raai en roodzwenk'

ARTIKEL
BODEM & BODEMBIOLOGIE
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, woensdag 24 april 2024
170 sec


In de rubriek De Stelling reageren elke keer drie belanghebbenden op een min of meer prikkelende stelling. De stelling luidt dit keer: 'Paardenbloemen en madeliefjes moeten op de fairway net zo welkom zijn als Engels raai en roodzwenk'.


Op verzoek van de redactie reageren dit keer Desirée Mouw, Greenkeeper Student of the Year 2023, Michiel van der Vaart, golfbaanarchitect bij Spogárd & VanderVaart GCA en Thomas van Tetering, product- en marketingmanager bij DLF.

Desirée Mouw, Greenkeeper Student of the Year 2023

'De bloemen zijn signaalkruiden, die laten zien dat er bepaalde bewerkingen gedaan moeten worden'

'Deze stelling kan ik op meerdere manieren bekijken.
Vanuit het oogpunt van een natuurbeheerder zou ik zeggen: laat maar komen. Deze bloemen zorgen voor een stukje biodiversiteit. Ze vormen een voedselbron voor insecten, maar ook voor andere dieren. Zo halen veel insecten er hun nectar en stuifmeel uit, maar ook konijnen vinden ze lekker.
Vanuit het oogpunt van de golfer zullen de meningen verschillen. Sommige golfers vinden het mooi, een fairway met madeliefjes en paardenbloemen. Die genieten van de bloemen die in de fairway groeien. Maar er zullen ook golfers zijn die zich hier niet in kunnen vinden. Zo kan de bloemen ervoor zorgen dat de bal wordt tegengehouden en minder ver rolt. Dit belemmert natuurlijk het spel, wat soms als vervelend wordt ervaren.


Signaalkruiden

Voor de greenkeeper zegt het iets over de staat van de bodem. De bloemen zijn signaalkruiden, die laten zien dat er bepaalde bewerkingen gedaan moeten worden. Paardenbloem en madeliefje gedijen goed op een voedselrijke en verdichte bodem. Door verdichting tegen te gaan, de maaihoogte aan te passen en de bodem te verschralen kun je deze bloemen al een stuk terugdringen. Ik denk wel dat het van belang is de kruiden te beheren zodat ze zich niet te veel over de fairway verspreiden.


Evenwicht

Soms wordt er nog tegen deze kruiden gespoten. Bepaalde elementen zorgen ervoor dat de kruiden minder goed gedijen. In de toekomst zal het moeilijker worden deze kruiden te bestrijden omdat er waarschijnlijk niet meer gespoten mag worden. Dan is het belangrijk dat de bodem in evenwicht is, zodat ze zich niet te snel kunnen verspreiden.'


Michiel van der Vaart, Spogárd & VanderVaart GCA

'Volgens mij zal de fairway tot in lengte van dagen voor het overgrote deel bestaan uit grassen'

'Ik heb moeite met het woord "moeten". Dat zou betekenen dat we deze kruiden moedwillig in onze fairway willen hebben ... Daar ben ik het niet mee eens. Als golfarchitect wil je graag dat een perfecte slag wordt beloond. Een bal die scheef is geslagen, mag worden bestraft met een slechte of zelfs onmogelijke ligging in de rough. Eigenlijk komt het er op neer: hoe slechter je de bal geslagen hebt, des te meer mag de ligging bestraft worden.


Niet prettig

Als je een drive van 230 m geslagen hebt en ook mooi op de juiste plek, is het moeilijk te verkroppen dat je in een divot terechtgekomen bent. Laat staan in een rozet van een paardenbloem ... De factor geluk, mazzel, toeval wil je eigenlijk minimaliseren in een golfbaan en een golfontwerp. Dat is ook de reden dat een aantal professionals het niet prettig vindt om op een linksbaan te spelen: daar is het door een overdaad aan heuveltjes en kuilen lastig om de balrol te controleren en speelt geluk een grotere rol.


Uitdaging

We ontkomen er niet aan dat de hoeveelheid kruiden in fairways zal toenemen. De uitdaging is dan hoe we het voor het spel toch zo fair mogelijk houden. Mijns inziens zal de fairway tot in lengte van dagen voor het overgrote deel bestaan uit grassen, liefst een grote variëteit. Wellicht is door het kort maaien van fairways de "pech-geluksfactor" tot een minimum te beperken. Daarnaast zullen we alles op alles moeten zetten voor het scheppen van de juiste groeicondities om de door golfers zo geliefde grassen te laten floreren.'


Thomas van Tetering, product- en marketingmanager DLF

'Voor een bredere diversiteit met bloemen en kruiden is de rough een betere optie'

'Paardenbloemen en madeliefjes gewild op een fairway? Bij de discussie over de aanwezigheid van paardenbloemen, madeliefjes en andere planten op de fairway, naast traditionele grassoorten zoals Engels raaigras en roodzwenk, spelen verschillende overwegingen een rol.
Een grotere biodiversiteit is cruciaal voor ecologische veerkracht, maar we moeten erkennen dat niet alle plantensoorten geschikt zijn voor een fairway. Paardenbloemen, madeliefjes en andere planten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en uitstraling van een golfbaan, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Overmatige groei kan de speelbaarheid van de fairway negatief beïnvloeden en de aantrekkelijkheid verminderen, wat de golfervaring kan schaden.


Microklaver

Aan de andere kant biedt het integreren van zorgvuldig gekozen grassoorten, zoals schapengras, hardzwenk- en rietzwenkgras, en een vlinderbloemige zoals microklaver interessante voordelen. Zo helpt microklaver voor het verbeteren van de bodemkwaliteit, het verminderen van de kunstmestbehoefte en het vergroten van de droogtetolerantie. Bovendien zorgt het voor effectieve onkruidonderdrukking. Dit leidt tot een gezondere en duurzamere fairway waar minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn.


Betere optie

Voor een bredere diversiteit, met bloemen en kruiden, is de rough een betere optie. Hier kun je deze soorten met een ecologisch maaibeleid de kans geven om tot bloei te komen. Daardoor worden vlinders, bijen en andere insecten aangetrokken, wat niet het geval is op intensief gemaaide fairways.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
L. Meertens
woensdag 24 april 2024
Ik lees alleen maar over biodiversiteit en bodem en dat deze planten beter in de rough thuishoren. ik lees nergens over de golftechnische bezwaren.
Wel eens geprobeerd om goed backspin te slaan als de bal op een rozet van een paardebloem ligt of in klaver ipv kort gemaaid gras? Voor topgolf niet wenselijk.
Herman Berteler
zaterdag 27 april 2024
Biodiversiteit en een rijke flora, prima! Maar een tapijt van paardenbloemen en madeliefjes, twee plantensoorten die vrij algemeen bekend zijn, maar toch ook wel degelijk van elkaar verschillen. Het madeliefje, ook wel tredplant genoemd omdat het op veel belopen grasvelden groeit, vormt rozetten van klein blad, de paardenbloem daarentegen van grote, lange bladeren. De bloemstelen zijn toch bijna een decimeter of langer. Willen ze groeien en tot bloei komen, dan zal er toch met behoorlijke tussenpozen (dagen!) moeten worden gemaaid. En dat komt de hele fairway niet ten goede wanneer je een klasse golfbaan wenst. Speeltechnisch niet bevorderlijk.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER