Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

De Stelling: De cao voor de golfbranche drijft greenkeepers weg: zij zijn beter af onder de cao voor hoveniers

ARTIKEL
REGELGEVING & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Wijnand Meijboom, woensdag 26 juni 2024
197 sec


Recentelijk is er een nieuwe cao voor de golfbranche afgesloten. Ook veel greenkeepers hebben hun akkoord gegeven. Is deze cao echter wel voldoende om greenkeepers te behouden?


Huug Brinkers van vakbond De Unie: 'We zijn echt blij met deze duidelijke uitslag. Het geeft ons het vertrouwen dat we met deze cao - en een ruim mandaat van de medewerkers zelf - kunnen blijven werken aan goede arbeidsvoorwaarden en de verdere ontwikkeling van de sector.' Toch is niet iedereen tevreden en zijn er geluiden te horen dat greenkeepers de sector verlaten omdat ze elders meer kunnen verdienen. Voor de redactie aanleiding om de hierboven genoemde stelling voor te leggen aan de al eerder genoemde Huug Brinkers, aan Paul Wesel, directeur van de Nederlandse vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en aan Piet 0osthoek van de Oosthoek Groep.

Paul Wesel, directeur NVG

'Je moet er als golfbaan wel werk van maken'

'Jaarlijks bezoek ik minimaal 50 golfbanen en een vast gespreksonderwerp is de personeelsbezetting. Tijdens deze gesprekken krijg ik geen signalen dat er sprake is van een leegloop van het greenkeepersbestand of van vacatures die niet kunnen worden ingevuld. Dat krijg ik ook niet te horen bij ons regio-overleg. Net zoals andere sectoren heeft de golfbranche last van krapte op de arbeidsmarkt. Het is echter niet zo dat dit bij greenkeepers meer speelt dan bijvoorbeeld in de horeca. Ik zou bijna zeggen: integendeel. Ik ben onlangs nog bij een baan op bezoek geweest waar twee greenkeepers met pensioen waren gegaan en daarvoor zijn vrij snel drie nieuwe greenkeepers aangenomen: een met ervaring, een herintreder en een jonge medewerker die opgeleid moet worden.'


'Nieuwe greenkeepers moeten wel goed opgeleid worden'

'Het zal zeker niet altijd meevallen om ervaren greenkeepers te krijgen, maar er is veel belangstelling bij herintreders die niet meer alleen achter een computerscherm willen werken. Ook bij jongeren is zeker belangstelling, maar je moet er als golfbaan wel werk van maken. Ik heb de vraag ook uitgezet bij golfbaanmanagers. Ook zij geven aan dat er geen sprake is van leegloop en dat vacatures worden ingevuld, zij het niet altijd met ervaren krachten. Het is dan wel van groot belang dat wij nieuwe greenkeepers goed opleiden. We ondersteunen dan ook de plannen van de NGA op dit gebied om de opleidingen te verbeteren en uit te breiden.'

Samenvattend

Volgens Wesel is er dus geen sprake van leegloop en vormt de cao geen belemmering om nieuwe medewerkers aan trekken. Veel nieuwe medewerkers moeten nog wel goed worden opgeleid; daar moeten werkgevers en werknemers samen in investeren.


Huug Brinkers, De Unie

'Alle ruimte om betere afspraken te maken'

'Als vakbond maken wij in cao's collectieve afspraken voor werknemers. Daarbij heeft het de voorkeur dat alle medewerkers in een bedrijf of sector dezelfde cao hebben. Zo ook in de golfsector. Wij vinden cao's belangrijk om een aantal redenen. Met een cao kunnen we werknemers zeggenschap geven over hun eigen arbeidsvoorwaarden. Er is geen sprake van eenzijdige wijzigingen door de werkgever. We kunnen betere arbeidsvoorwaarden afspreken ten opzichte van wettelijke (minimum)regelingen. We kunnen afspraken maken over onderwerpen die niet in de wet geregeld zijn. En ten slotte zorgt een cao voor duidelijkheid en gelijkheid in een bedrijf of sector.'
'Op dit moment is er nog steeds sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Daar hebben golfbanen uiteraard ook last van. Van werkgevers en werknemers krijgen wij op dit moment geen signalen dat er onder greenkeepers sprake zou zijn van een leegloop. Mocht dit echter wel het geval zijn en zouden de arbeidsvoorwaarden daarvan de reden zijn, dan is de cao niet het probleem. De cao in de golfsector is immers een minimum-cao. Dit betekent dat werkgevers altijd in positieve zin van de cao mogen afwijken. En vaak gebeurt dat nu ook al.'


Lichten op groen

'Anders dan bijvoorbeeld bij de cao voor hoveniers mogen niet alleen vakbondsleden, maar alle medewerkers in de golfsector input leveren en meestemmen over de cao. En daar wordt goed gebruik van gemaakt. Begin dit jaar hebben veel medewerkers (waaronder ook greenkeepers) gereageerd en ingestemd met de nieuwe cao. Een onderdeel van de nieuwe cao is dat we - naast de afgesproken loonsverhogingen - verdergaan met de ontwikkeling van een loon- en functiegebouw dat beter aansluit bij de praktijk, en dat we verder gaan werken aan de aantrekkelijkheid van de sector. Wat dat betreft, staan alle lichten dus op groen.'


Samenvattend

Volgens Brinkers vormt de cao geen belemmering voor de golfsector om huidige medewerkers te binden of nieuwe aan te trekken. En mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan hebben werkgevers en werknemers nu al alle ruimte om betere afspraken te maken. Daarbij komt dat het draagvlak voor deze cao onder medewerkers best groot is en dat er de komende tijd zal worden gewerkt aan verdere verbetering van de cao.


Piet Oosthoek, Oosthoek Groep

'Je moet personeel goed belonen en ook persoonlijke aandacht geven'

'Het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Ik hoor weleens geluiden uit het old boys network in de golfwereld dat ze het onderhoud zo goedkoop mogelijk willen laten doen om zelf meer geld te verdienen. Je moet personeel echter goed belonen en ook persoonlijke aandacht geven, zodat er een goede band ontstaat. Als je dit niet doet, heb je veel verloop. Mijn vader zei al: een goede arbeider is het loon waard. Dit motto pas ik zelf ook toe. Ons personeel valt onder de cao Groen, Grond en Infra.'


Extra envelop

'In de huidige maatschappij, waarin de nadruk meer ligt op "ik" dan op "wij", zijn een goede beloning en respect voor je medewerkers van groot belang. Geld is uiteraard een belangrijke factor. Zo hebben wij ons personeel in de crisistijd, met hoge energieprijzen en een hoge inflatie, bij het kerstpakket een extra envelop met geld gegeven. Daarnaast is meeleven met het personeel erg belangrijk. Dat is niet in een cao te verwoorden, maar het moet wel in het DNA van je bedrijf zitten. Moderne managers vergeten dit nogal eens.'


Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER