Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Beregening op de golfbaan

ARTIKEL
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Frank Blaauboer, maandag 22 juli 2019
242 sec


Weinig innovatie in beregeningstechniek door lage investeringsbereidheid bij golfverenigingen

Een trend in de beregeningstechniek van golfbanen is nog steeds waterbesparing. Er wordt op dit gebied niet veel geïnvesteerd bij golfverenigingen, zo blijkt uit een kleine rondgang langs een aantal bedrijven. De rol van de greenkeeper wordt groter. Hij (of zij natuurlijk) bepaalt hoe de installatie wordt bediend. Ook beslist de greenkeeper, samen met het management, of de fairway mag meekleuren met de seizoenen. Want ook dat bespaart water en - niet onbelangrijk - maaiwerk.


Jan Coppens is senior salesmanager bij Smits BV in Veldhoven, expert in beregeningsinstallaties voor golfbanen. Hij weet dat er de laatste jaren niet zo gek veel nieuws te melden is op het gebied van beregeningsinstallaties voor golfbanen: 'Los van de sensortechnieken die steeds meer worden toegepast, is er niet zoveel nieuws. In de beregeningsinstallaties zelf is niet zo gek veel veranderd. Alleen de efficiëntie is toegenomen in verband met waterbesparing. Maar voor die efficiëntie moet de klant wel willen betalen. Als ik 800 sproeiers in de baan heb, wil ik ze alle 800 apart bestuurd hebben. Dan kan ik 800 keer kiezen of ik hem wel of niet aanzet. En als ik hem aanzet, hoeveel water ik hem dan laat geven. Hoe fijnmaziger je kunt aansturen, hoe beter je met je water kunt omgaan. Daar gaat het om.'
Onkruid mag niet meer worden bestreden met chemicaliën. Wil je je gras vrijhouden van onkruid, dan moet je het dus goed verzorgen. In een gezonde mat groeit het echte gras het hardst. En gras heeft nu eenmaal water nodig.


Besparen de installaties meer water dan vroeger? Coppens: 'Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op verbeteringen van het systeem, en daarmee op waterbesparing en goed bezig zijn met energie en water. Het is ook afhankelijk van de klant. Er zijn helaas nog veel "aan- en uitzetters". Zij beregenen omdat het in hun werkomschrijving staat. Dat zijn niet degenen die enthousiast zijn over een nieuw systeem. We willen ook deze mensen natuurlijk graag bewuster maken van het feit dat ze wel degelijk zelf iets te bepalen hebben. Maar gelukkig zijn er ook mensen die er echt mee aan de slag gaan en die elk jaar minder water gebruiken op hun golfbaan. Alleen in een jaar als 2018 pieken ze weer even, net als iedereen.'

'Ik merk dat de investeringsbereidheid de afgelopen vijf jaar laag is'

Beperkte investeringsbereidheid

Ook Hans Kamphuis, directeur van Aquaco, specialist in H2O, ziet niet veel nieuws gebeuren bij de golfbanen in Nederland. Hooguit is er een vervangingsmarkt: 'Er worden weinig nieuwe banen gebouwd. Wel worden er aanpassingen aan banen gedaan om ze aantrekkelijker te maken. Logischerwijs wordt dan ook de beregening aangepast. De investering voor het vervangen van de baan wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Dit gegeven staat ook de ontwikkeling van installaties op dit gebied in de weg. Er zijn allerlei ideeën en mogelijkheden, maar het heeft geen zin om daar als beregeningsbedrijf tijd en energie in te steken omdat de markt er eigenlijk niet om vraagt. Ik merk dat de investeringsbereidheid de afgelopen vijf jaar laag is; men investeert alleen als het echt niet anders kan. Ik begrijp het wel, want besturen kijken naar wat elke euro investering opbrengt. Dan blijkt dat het voor hen aantrekkelijker is om die euro's in het restaurant te steken in plaats van in de beregening van de golfbaan. Door de droogte van het afgelopen jaar zijn er misschien wel een paar golfverenigingen die nu achter hun oor krabben.'


Omdat het onderhoud vaak wordt uitbesteed aan groenaannemers, wordt er op de productiviteit gelet. Preciezer beregenen heeft daarom de voorkeur

Meekleuren mag

Een andere reden waarom er weinig wordt geïnvesteerd, is de trend dat banen niet meer helemaal groen hoeven te zijn. Het meekleuren van de fairways met het seizoen vindt men vaak geen probleem. Ook de spelers vinden dat niet erg. Alleen afgelopen seizoen was het door de droogte zo erg dat het gras niet meer terug kleurde, maar dood ging. Bij de golfverenigingen die dit overkwam, is nu wel belangstelling voor fairwayberegening. Het besef is er nu dat precisieberegening noodzakelijk is, dat het zonde is om delen van de baan nat te maken die geen water nodig hebben, want die moeten dan ook weer worden gemaaid. Bij de meeste banen wordt het onderhoud uitbesteed aan groenaannemers. Er wordt dus op de productiviteit gelet. Preciezer beregenen heeft daarom de voorkeur.
Als het gaat om de manier waarop er wordt beregend, wordt de stem van de greenkeeper steeds belangrijker. Zeker als er een groenaannemer voor het onderhoud wordt ingezet, komt de discussie op gang. Waar vroeger het idee bestond dat alles groen moest zijn, is er nu de trend - afkomstig uit Amerika - dat de baan met de jaargetijden mag meekleuren. Het is dus niet erg als de baan een paar weken geel is; gras gaat niet dood als het geel is. De green en de tee horen uiteraard wel altijd groen te blijven.Gebruik is aan greenkeeper

'De laatste jaren hebben wij drie banen gerenoveerd', vertelt Kamphuis. 'Er worden wat tees anders aangelegd, om het weer aantrekkelijk te maken voor mensen die vaak op die baan spelen. En we hebben een keer een bunker verplaatst. Daar is het bij gebleven.' De komende vijf jaar zal een aantal banen uiteindelijk een beslissing moeten nemen om toch wat te doen, weet Kamphuis. Er zijn banen bij waarvoor Aquaco vijf jaar geleden een offerte heeft gemaakt en bij wie zij elk jaar informeren hoe het ervoor staat; uiteindelijk zullen die toch een beslissing nemen.


'Waterbesparing is een thema dat samenvalt met die precisieberegening die ik noemde. Beregen waar het nodig is, niet waar droogte geen kwaad kan. Dat heeft zoals gezegd met waterbesparing te maken, maar ook met minder maaien. Daarnaast is het gebruik van de beregeningsinstallatie ook nog van belang: er zijn greenkeepers die de installatie goed gebruiken, maar er zijn er ook die hem alleen maar aan- en uitzetten. Onze taak als beregeningsbedrijf is om op basis van de behoefte van de greenkeeper een bepaald aantal millimeters water op het gras aan te brengen, in combinatie met de hoeveelheid tijd die daarvoor beschikbaar is. De installatie draait dan een uur of zes, ook op de fairway. Wil je korter, dan moet je een zwaardere bom nemen of dikkere leidingen. Het aanleggen is ons werk; het gebruik van de installatie is aan de greenkeeper.'

Het wordt steeds belangrijker om water ter plekke te houden

Ontwikkelingen

Een nieuwe ontwikkeling bij Aquaco heeft te maken met de opvang van water bij wateroverlast. Wateroverlast is natuurlijk niet exclusief voor golfbanen. Ook voetbal- en hockeyvelden en de openbare ruimte hebben daarmee te maken. Dat teveel aan water kan worden opgeslagen in buffers, maar ook dieper in de grond worden geïnfiltreerd (op ongeveer 40 meter onder de oppervlakte), en worden opgepompt op het moment dat het weer nodig is. Waar de baan wordt gedraineerd, wordt het water niet afgevoerd naar het oppervlaktewater, maar ter plekke geïnfiltreerd. Het wordt steeds belangrijker om water ter plekke te houden; daar komt ook regelgeving voor.
In Zeeland bijvoorbeeld, waar verzilting van water plaatsvindt, kan regenwater worden opgevangen op parkeerterreinen of clubgebouwen. Het kan ter plekke worden geïnfiltreerd; er wordt dan een schoonwaterbron gecreëerd voor als je wilt beregenen. Dat zijn technische noviteiten die nog niet worden toegepast vanwege de beperkte investeringsbereidheid van golfverenigingen, maar het zijn wel belangrijke ontwikkelingen.Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

download artikel

Tip de redactie

AGENDA
Demodagen over automatisering op de golfbaan
woensdag 19 juni 2024
t/m dinsdag 25 juni 2024
Groentechniek Holland 2024
woensdag 11 september 2024
t/m zaterdag 14 september 2024
NGA-golfdag biedt greenkeepers drie opties
dinsdag 8 oktober 2024
t/m dinsdag 8 oktober 2024
NGA Ladies Only Day op Sallandsche Golfclub De Hoek
maandag 21 oktober 2024
t/m maandag 21 oktober 2024

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER