Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed
NGA en GAB in beeld
Gezamenlijke bijeenkomst Belgische en Nederlandse greenkeeper associaties. .
01-04-2013 2 sec
Stop schapenbegrazing, breng het duin tot leven
Leidt de hype om grote grazers los te laten in natuurgebieden tot een grotere biodiversiteit? Volgens onderzoek van Peter Boer resulteert de inzet van schapen in kalkarme duinen juist tot vergrassing en een verarming van de natuur. Een reflectie vanuit de duinen bij Bergen aan Zee.
01-04-2013 10 sec
Natuurgrasvelden hebben veel milieucredits
Natuurgras komt in een duurzaamheidsonderzoek door Blonk Milieuadvies als écht groen uit de bus. Dat is mooi om te weten, aangezien overheden, greenkeepers en fieldmanagers vanuit hun voorbeeldfunctie hebben afgesproken om vanaf 2015 voor honderd procent duurzaam in te kopen en milieuaspecten mee te laten bepalen. . .
01-04-2013 10 sec
Schapen op Nederlandse golfbanen
Op onze enquête van de afgelopen winter over de inzet van schapen op de golfbaan als natuurlijke maaimachine kregen we een reactie van een twintigtal golfbanen. De verstrekte informatie is samengevat in de afgebeelde tabel, de opmerkingen die de greenkeepers maakten zijn als quote weergegeven, en van een drietal Nederlandse golfbanen laten we de hoofdgreenkeepers aan het woord over ‘hun’ schapen.
01-04-2013 12 sec
Golfarchitecten bijeen in de VS
Michiel van der Vaart maakte op uitnodiging van de Amerikaanse associatie van golbaanarchitecten (ASGCA) een studiereis naar Long Island, New York. Dat gebeurde in een gezelschap van 25 van zijn Europese collega’s. Het doel van de study tour was naast kennisoverdracht ook het kennismaken met de Americaanse golfcultuur en -geschiedenis. En natuurlijk was er ook veel golf ingeroosterd.
01-04-2013 12 sec
NGA-Nieuws
De periode waarin de NGA haar meeste (winter)activiteiten ten uitvoer brengt, zit er alweer op en velen van ons gaan zich weer richten op de dagelijkse gang van zaken. Zich bezighouden met het groen, want het golfseizoen is weer van start gegaan. De eerste competitieronden zijn alweer gespeeld en ik ben benieuwd onder welke condities. Ik kan me voorstellen dat de eerste geruchten de ronde doen, in het bijzonder van de competitiedeelnemers, over hoe beroerd sommige banen erbij liggen. Niet te putten, te veel bunkerzand, slechte tees en noem maar op. Of zou het kunnen zijn dat de betere golfers meer begrip krijgen voor de greenkeepers, omdat zij ongetwijfeld ook aan den lijve hebben ondervonden wat voor erbarmelijke winter we achter de rug hebben?
01-04-2013 25 sec
Haalt de baancommissaris 2020?
75 % van de banen wordt onderhouden door een tiental aannemers. Onderhoudscontracten bepalen de kwaliteit van de golfbaan. Betekent dit het einde van de baancommissaris?
01-04-2013 6 sec
Positie baancommissaris een wakkerend vlammetje?
Baancommissarissen reageren op de stelling 'Haalt de baancommissaris 2020?' van Jan van Mondfrans.
01-04-2013 3 sec
Stoere actie op GC Kagerzoom
Baancommissie en aannemersbedrijf J. de Ridder hebben in vier dagen tijd de fairways en rough-delen (circa 6,7 ha) grondig aangepakt. .
01-04-2013 5 sec
Strijden tegen mos in greens
Mos lijkt zich de laatste jaren meer en meer op greens te manifesteren. In Nederland en België komen in totaal circa 750 mossoorten voor, waarbij vooral zilvermos (Bryum argenteum) met een zekere regelmaat en vaak lokaal op de greens wordt geconstateerd. Casper Paulussen van NiB ScanPro gaat in dit artikel in op het voorkómen en terugdringen van ongewenste mosgroei op greens.
01-04-2013 13 sec
GEO als uithangbord
In dit artikel geeft Buiting Advies een toelichting op het belang van het CtG-programma en de GEOcertificering. De auteurs geven ook een toelichting op de verandering die heeft plaatsgevonden door het besluit van de NGF om het CtG-programma door de GEO te laten certificeren.
01-04-2013 8 sec
De evolutie van Committed to Green
Vanaf midden jaren 90 is de NGF actief geweest met het programma Committed to Green, destijds een initiatief van de European Golf Associatie, ontwikkeld met financiële steun van o.a. de Europese Commissie, The R&A en de European Tour.
01-04-2013 8 sec
Een sportieve uitdaging
De verkiezing tot Fieldmanager of the Year kenden we al. Maar... op 20 november aanstaande zal een vakjury bekendmaken welke Belgische of Nederlandse greenkeeper zich een jaar lang Greenkeeper of the Year 2014 mag noemen. Dit gebeurt tijdens een feestelijk Nederlands/Belgisch onderonsje. Vakblad GREENKEEPER organiseert dit evenement in het Willem II-stadion in Tilburg. Er is een plan, er is een jury, er is een locatie en de aanmeldingen van kandidaten uit België en Nederland stromen binnen! . . . .
01-04-2013 17 sec
Uit de brand
Het was in de jaren zeventig en tachtig waarschijnlijk het grootste beregeningsbedrijf van Nederland en in die hoedanigheid ook een welkome adverteerder in dit vakblad. We hebben het natuurlijk over Van den Brand Beregening. Acht jaar na het tweede en definitieve faillissement blijkt een bloeiend netwerk te zijn ontstaan van ex-collega's die elkaar met raad en daad bijstaan. .
01-04-2013 12 sec
Strakvlak-demo op Delflandse tee
Is de Strakvlak-methode bruikbaar bij de aanleg of wel renovatie van greens of teeboxen? .
01-04-2013 4 sec
Niet echt New en een beetje Hollands: de New Holland Boomer-compacts
In 2009 kwam New Holland met de Boomer 3000- compacttractor: een nieuwe lijn compacts met CVT-transmissie. Een transmissie die, zoals iedereen boven de vijftig weet, een Nederlandse vinding is en in de Daf 33 in de jaren zestig en zeventig werd aangeprezen als 'het pientere pookje'. New Holland heeft rondom deze Boomer een complete lijn compacts gebouwd met ook andere transmissies. .
01-04-2013 14 sec
Toepassing minerale bodemverbeteraars
Tonnie Doek, verantwoordelijk bij de gemeente Enschede voor het onderhoud en beheer van de sportvelden, ging uit zichzelf een experiment aan. Op basis van ervaringen bij een nieuwbouwproject paste hij een minerale bodemverbeteraar, Stor-it, toe bij een renovatie. Zijn 'groenadviseur', Maurice Evers van Dutch Outdoor Concepts, stond hem daarbij aan de zijlijnterzijde. Pas in een later stadium kwam de technische man van Melspring, Ton Terlouw, om de hoek kijken om zijn product uit te leggen.
01-04-2013 15 sec
UFO controleert golfbanen

01-04-2013 0 sec
Klachtencommissaris

01-04-2013 0 sec

ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER